Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie

De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per jaar samenkomen om kritisch met het management van kindercentrum AylaGaya mee te kijken naar de bedrijfsvoering. Inmiddels zijn een aantal van de ouders die al erg lang meedraaien toe aan een andere uitdaging. Voor het kinderdagverblijf hebben zich veel nieuwe ouders aangemeld. Zij worden bijgepraat door de ouders die in de OC blijven en zullen hun eigen ervaring op gaan doen.  Ouders worden op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen het bedrijf en kunnen instemmen, adviseren of bijsturen waar het gaat om huidige en nieuwe ontwikkelingen.  Zij zijn ook betrokken bij de organisatie van ouderavonden en bijv het zomerfeest.

Het is belangrijk dat we een OC hebben bestaande uit ouders met kinderen van verschillende leeftijden. Hierdoor zorgen we dat alle leeftijdsgroepen gehoord worden binnen de OC. Voor de bso locaties kunnen we nog ouders gebruiken in de OC. Dus meld jullie aan en kom mee praten! Indien jullie interesse hebben kunnen jullie dit altijd aan ons doorgeven of een van de medewerkers van AylaGaya benaderen.

Momenteel zitten in de Oudercommissie;

  • Hanneke de Hertog tel: 06-24773848
  • Marjolein Achatoui Scholten tel: 06-16710474
  • Elsie van der Molen tel: 06-46066311

Onze flyers hangen ook op de verschillende groepen. Ik ben Raf Houben. Trotse vader van Bram (10 jaar) en Stijn (8 jaar). De afgelopen 9 jaar ben ik actief geweest in de OC waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. Nu mijn kinderen bijna tieners zijn is het tijd om het stokje over te dragen. Voor Het Kindercentrum is het belangrijk dat de zorgen en wensen van de ouders goed gecommuniceerd worden. Dit kan je op individuele basis doen tijdens het brengen en halen. Maar beter is […]

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN2018-05-24T16:34:40+02:00

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden groepen Joy, Arthur, Galahad en Guinevère niet gebruikt. Guinivère wordt wel gebruikt als dit nodig is qua aantal kinderen.
Wij starten ’s ochtends boven op Viviane en splitsen de groepen vòòr het fruit eten
(9:30 uur). Bij mooi weer is het ook mogelijk dat wij buiten op het grote plein starten, in dit geval
hangt hierover een briefje op de voordeur en willen wij u vragen om te lopen naar het grote plein.
Zorgt u ervoor dat u uw zoon/dochter vòòr 10:00 uur brengt, zodat hij of zij de activiteit niet misloopt.
Wij hebben een ochtend en een middagprogramma. Mochten we een middagprogramma
buiten de deur gepland hebben zullen wij er altijd voor zorgen dat we voor 17:15 uur terug zijn op de
bso.
Denkt u eraan bij zonnig weer uw kind in de ochtend al in te smeren, wij zullen dat dan gedurende de dag herhalen.
Bij een uitstapje buiten de deur hebben alle kinderen altijd voor alle zekerheid een polsbandje om met
ons telefoonnummer erop.
Mocht er op de planning staan dat we ’s ochtends of ’s middags een uitstapje buiten de deur hebben
gepland is het ook mogelijk dat uw kind zijn of haar fiets meeneemt. Dit zodat hij of zij met een van de
bakfietsen of stints mee kan fietsen op weg naar een uitstapje.
Bij de activiteiten die wij op het kindercentrum aanbieden hebben de kinderen de keuze om hier wel
of niet aan mee te doen. Dit zullen we zeker stimuleren maar we verplichten die activiteiten niet.
Bij uitstapjes kunnen we niet altijd voor één of twee kinderen een uitzondering maken omdat dat
rooster technisch niet haalbaar is.
BENT U OOK ZO BENIEUWD WAAR DE KINDEREN OP EEN VAKANTIEDAG MEE BEZIG
ZIJN……….

Handige info m.b.t. vakantie BSO2018-10-22T11:51:21+02:00

We hebben twee vacatures

Wij hebben twee vacatures. Vind je het leuk om ons team te versterken? Twijfel niet en ga direct naar onze vacatures.

We hebben twee vacatures2015-07-01T21:38:53+02:00

Warme maaltijden bij AylaGaya

Vanaf donderdag 23 april maken wij gebruik van de warme maaltijden van Apetito.

Apetito heeft een ruime ervaring met de verzorging en verstrekking van warme maaltijden voor kinderopvang en bso. Zij leveren ook de  benodigde apparatuur zodat de maaltijden op een verantwoorde wijze worden bereid en bewaard.

De maaltijden zijn zowel geschikt voor kinderen van de bso als het kdv, er wordt rekening gehouden met de leeftijd en eetgewoonten van de kinderen.

Ouders kunnen aangeven op welke dagen zij willen dat hun kind regulier een warme maaltijd krijgt. Voor de maaltijden kunnen ouders een strippenkaart kopen.

Wilt u uw kind eens een maaltijd laten proeven, of incidenteel gebruik maken van de maaltijdservice dan is dit in overleg mogelijk.

Warme maaltijden bij AylaGaya2015-04-26T19:27:48+02:00

Hallo Muziek

Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs, de bui-tenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Vanaf groep 1 tot en met 8 krijgt elk kind minimaal een keer per week in de klas muziekles van professionele orkest-musici en muziekvakdocenten, die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaangaande leerlijn, buitenschoolse talentontwikkeling, sociale verbinding in de wijk én onder-nemerschap.
Duurzame muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het menselijk potentieel. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actief muziek maken het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogt en vooral het ab-stractievermogen en het analytisch denken verbetert. Gezamenlijk musiceren, versterkt het groepsgevoel en discipline, evenals de sociale en emotionele vaar-digheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Het actief spelen van en luisteren naar muziek heeft juist bij kinderen een positieve en stimulerende invloed op de neurologische ontwikkeling van de hersenen en taalvaardigheid. Muzikale intelligentie is een essentieel aspect voor groei en ontplooiing. Voor Hallo muziek is het bevorderen van creativiteit, in combinatie met de wetenschappelijke studies, vertrekpunt voor muziekeducatie binnen het curriculum van de basisschool.

Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. Engeland, waar dit type muziek-onderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de Hallo Muziek methodiek zijn ontdekken, verbinden en verankeren. In Engeland werkt Hallo Muziek samen met DaCapo founder Jane Cutler en community musicians als onder andere Phil Mullen (adviseur Engelse overheid). Na 8 jaar duurzaam muziekonderwijs door Hallo Muziek kan een kind zeer goed meerstemmig zingen, noten lezen, samenspelen in een orkest, ten minste acht instrumenten bespelen, improviseren en compone-ren. Schoolvoorstellingen, samen met orkestmusici uit bekende Nederlandse or-kesten, zijn onderdeel uit van het curriculum. Voor […]

Hallo Muziek2015-01-03T15:43:59+02:00

Zomerkamp AylaGaya

Inmiddels komen we alweer in het schoolritme, maar ruim een week geleden zaten wij nog op het zomerkamp van AylaGaya. En net als u allemaal proberen we het zomergevoel nog even vast te houden. We hebben namelijk een ontzettend leuke week gehad met 28 kinderen van de BSO en als leiding Anja, Wesley, Nancy en Gerda.

Maandag vertrokken we op tijd uit Amsterdam met een karavaan aan auto’s en dit keer ook de vrachtwagen van de familie Harms zodat we makkelijk alles mee konden nemen. In Doorn is met vereende krachten en de hulp van verschillende vaders in 2 uur tijd het hele kamp opgebouwd. Dit is een record want we maken gebruik van grote tenten. Door deze snelle actie kon het feest meteen beginnen en lagen we maandag middag al in het zwembad van de camping.
Kamp zwemmen

We hebben deze week hutten gebouwd, gevoetbald, gezwommen, een nachtwandeling gemaakt, midget golf gedaan, heel veel eitjes en tosti’ s gebakken en vooral ontzettend veel plezier gehad. Gelukkig veel mooi weer gehad, dus konden we elkaar lekker nat gooien, vooral Wesley had alleen nog natte kleren.

Donderdag hebben we een barbecue gehad waarna de eerste kinderen mee naar huis zijn gegaan, met de kinderen die bleven zijn we gaan feesten en dansen op de talentenshow van de camping.

Kamp 1

Vrijdag vroeg op, de boy’s wekten de ladies met veel pannengekletter. Om 10 uur kwamen de eerste ouders om te helpen met het afbreken van de tenten. Daarna lunch op de klep van de vrachtauto en niet meer naar het zwembad vanwege de regen. In Amsterdam langs de McDonald’s inmiddels een traditie geworden. De meeste kinderen […]

Zomerkamp AylaGaya2018-05-24T16:34:41+02:00
Ga naar de bovenkant