Hallo Muziek

Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs, de bui-tenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Vanaf groep 1 tot en met 8 krijgt elk kind minimaal een keer per week in de klas muziekles van professionele orkest-musici en muziekvakdocenten, die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaangaande leerlijn, buitenschoolse talentontwikkeling, sociale verbinding in de wijk én onder-nemerschap.
Duurzame muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het menselijk potentieel. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actief muziek maken het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogt en vooral het ab-stractievermogen en het analytisch denken verbetert. Gezamenlijk musiceren, versterkt het groepsgevoel en discipline, evenals de sociale en emotionele vaar-digheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Het actief spelen van en luisteren naar muziek heeft juist bij kinderen een positieve en stimulerende invloed op de neurologische ontwikkeling van de hersenen en taalvaardigheid. Muzikale intelligentie is een essentieel aspect voor groei en ontplooiing. Voor Hallo muziek is het bevorderen van creativiteit, in combinatie met de wetenschappelijke studies, vertrekpunt voor muziekeducatie binnen het curriculum van de basisschool.

Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. Engeland, waar dit type muziek-onderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de Hallo Muziek methodiek zijn ontdekken, verbinden en verankeren. In Engeland werkt Hallo Muziek samen met DaCapo founder Jane Cutler en community musicians als onder andere Phil Mullen (adviseur Engelse overheid). Na 8 jaar duurzaam muziekonderwijs door Hallo Muziek kan een kind zeer goed meerstemmig zingen, noten lezen, samenspelen in een orkest, ten minste acht instrumenten bespelen, improviseren en compone-ren. Schoolvoorstellingen, samen met orkestmusici uit bekende Nederlandse or-kesten, zijn onderdeel uit van het curriculum. Voor […]

Hallo Muziek2015-01-03T15:43:59+02:00

Zomerkamp AylaGaya

Inmiddels komen we alweer in het schoolritme, maar ruim een week geleden zaten wij nog op het zomerkamp van AylaGaya. En net als u allemaal proberen we het zomergevoel nog even vast te houden. We hebben namelijk een ontzettend leuke week gehad met 28 kinderen van de BSO en als leiding Anja, Wesley, Nancy en Gerda.

Maandag vertrokken we op tijd uit Amsterdam met een karavaan aan auto’s en dit keer ook de vrachtwagen van de familie Harms zodat we makkelijk alles mee konden nemen. In Doorn is met vereende krachten en de hulp van verschillende vaders in 2 uur tijd het hele kamp opgebouwd. Dit is een record want we maken gebruik van grote tenten. Door deze snelle actie kon het feest meteen beginnen en lagen we maandag middag al in het zwembad van de camping.
Kamp zwemmen

We hebben deze week hutten gebouwd, gevoetbald, gezwommen, een nachtwandeling gemaakt, midget golf gedaan, heel veel eitjes en tosti’ s gebakken en vooral ontzettend veel plezier gehad. Gelukkig veel mooi weer gehad, dus konden we elkaar lekker nat gooien, vooral Wesley had alleen nog natte kleren.

Donderdag hebben we een barbecue gehad waarna de eerste kinderen mee naar huis zijn gegaan, met de kinderen die bleven zijn we gaan feesten en dansen op de talentenshow van de camping.

Kamp 1

Vrijdag vroeg op, de boy’s wekten de ladies met veel pannengekletter. Om 10 uur kwamen de eerste ouders om te helpen met het afbreken van de tenten. Daarna lunch op de klep van de vrachtauto en niet meer naar het zwembad vanwege de regen. In Amsterdam langs de McDonald’s inmiddels een traditie geworden. De meeste kinderen […]

Zomerkamp AylaGaya2018-05-24T16:34:41+02:00
Ga naar de bovenkant