Babygroep Lancelot Amsterdam Noord

Op de babygroepen Gawain en Lancelot worden baby’s opgevangen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar. De mooie en vooral grote groepsruimte is speciaal hierop afgestemd. Er zijn veel lichte kleuren en verschillende speelhoeken met uitdagende materialen. Op de grond liggen zachte kleedjes en aan de muur hangen spiegels en knutselwerkjes. Er zijn hoge boxen voor de allerkleinsten en loopkarretjes voor de iets oudere baby’s.

Bekijk de pedagogisch medewerkers

Veiligheid is een vereiste op alle groepen, daarom wordt ieder jaar een risico-inventarisatie gedaan op alle groepen. Daarnaast wordt bij een verandering van inrichting op de groep altijd gekeken of dit ook veilig en verantwoord is voor de kinderen. Als er dan toch nog een ongeluk(je ) gebeurt wordt dit geregistreerd, en wordt met de leidsters geëvalueerd hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Op iedere locatie is een EHBO’er en een BHV’er werkzaam.

Juist voor de baby’s is het belangrijk dat zij een horizontale groep hebben. De groep is helemaal ingericht op baby’s en de baby’s kunnen veilig schuiven en kruipen door de groep, zonder dat zij onderste boven worden gelopen door de grotere kinderen. Er is voldoende uitdaging doordat de leeftijd van de kinderen varieert tussen 3 mnd en ruim een jaar, kinderen zien wel van elkaar dat schuiven, kruipen heel interessant is.
De leidsters op de babygroep werken hier allemaal al langer en hebben veel ervaring met baby’s. met de baby’s wordt gezongen, gespeeld, over de vloer gekropen en zij hebben op de buitenspeelplaats een eigen huisje, waar zij kunnen kruipen en de andere kinderen en de omgeving kunnen zien en toch beschut zijn.
Ook op de babygroep wordt al meegedaan aan de thema’s van peuterplein.Natuurlijk aansluitend bij wat de baby kan, maar zij kunnen al veel ervaren. En verder is de babygroep vooral ingericht met zacht en uitnodigend materiaal, zodat de baby op onderzoek kan gaan.
Er is een proef gedaan met warme maaltijden, die goed ontvangen is. Het ligt in de planning om hier mee door te gaan, dit is echter nog in een prematuur stadium.

Dagritme

Omdat baby’s hun eigen eet- en slaapritme hebben, is de dagindeling van de allerkleinsten ingericht zoals zij thuis gewend zijn. De pedagogisch medewerkers…

Lees meer

Activiteiten

Op de babygroep gaat het voornamelijk om het spelen en ontdekken. Er zijn verschillende materialen waarmee de kinderen aan de slag kunnen.

Lees meer

Buitenspelen

De buitenspeelplaats grenst direct aan de babygroep. Hierdoor kunnen de baby’s makkelijk en veilig met een pedagogisch medewerker naar buiten.

Lees meer

Wennen

Tijdens de intake wordt een checklist gebruikt die bedoeld is om er op toe te zien dat alle processen besproken zijn. Tijdens de intake wordt ook overlegd wie de mentor…

Lees meer

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op Ayla Gaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt Ayla Gayla een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

[ff id="1"]