Visie

Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om in de bonte stoet van mensen een plek te bieden aan kinderen en medewerkers met en zonder beperking, waar ieder kind en iedere medewerker zich welkom voelt en wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen en ontplooien op een manier die past bij zijn of haar individuele mogelijkheden.

‘Zorgen en ontzorgen’ is ons motto,  zorg en begeleiding van uw kind, maar ook het ontzorgen, het er zijn voor uw kind(eren) zodat zij zich ten volle kunnen ontwikkelen en samenspelen en u de tijd en ruimte heeft voor werk en opleiding.

De kinderopvang is de laatste jaren enorm in beweging. Kwam de kinderopvang uit de traditie van letterlijk verzorgen van jonge mensen, nu ontwikkelt de kinderopvang zich steeds meer naar een leeromgeving waarin de agogische relatie tussen pedagogisch medewerker, ouder en kind centraal staat. We kiezen nadrukkelijk voor de agogische relatie omdat het niet alleen om de relatie tussen pedagogisch medewerker en kind gaat. Centraal staat het samenspel tussen pedagogisch medewerker, kind en ouder. In deze cirkel staat het kind centraal en geven ouders en pedagogisch medewerkers gezamenlijk richting aan het opvoedkundig proces. Dit sluit aan op onze visie: in de bonte stoet van mensen is iedereen welkom. Dit betekent dat iedereen er vanuit zijn eigen autonomie mag zijn, mits er respect is voor de ontplooiing en ontwikkeling van de ander. Dit pedagogische beleidsplan kent zijn oorsprong in kindercentrum Ayla. Kindercentrum AylaGaya is de nieuwe benaming van de kindercentra Ayla en Gaya.

Overal waar in dit plan gesproken wordt over ouders worden ook verzorgers, éénouder gezinnen etc.bedoeld. De kern van het pedagogisch proces is leren. Leren wat vanuit ervaringen door kleine en grote mensen wordt vormgegeven. Leren is dus een proces dat plaatsvindt bij grote en kleine mensen. Kern van dit leerproces is spelend leren en verzorgend leren. Deze beide vormen van leren zullen steeds als rode draad zichtbaar terugkomen in dit plan. Dit pedagogische beleidsplan en de daaruit voortkomende uitvoering zullen ieder jaar worden geëvalueerd en, daar waar nodig, bijgesteld. Kindercentrum AylaGaya houdt zich bezig met de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Dit pedagogisch beleid is samengesteld door het management van AylaGaya in samenspraak met de groepsleiding en geïmplementeerd op de groepen.

In 2011 zijn we in samenspraak met de ouderadviescommissie begonnen met de implementatie van Peuterplein. Vanaf juli 2012 zijn we met VVE gestart. Op een groep geven we VVE geïntegreerd met kinderopvang, een groep biedt 3 uur VVE.

Het kindercentrum hecht grote waarde aan de invulling en de uitvoering van het pedagogisch beleid en Peuterplein kan dit verder ondersteunen en vorm geven. Suggesties ten aanzien van het pedagogisch beleid of aanmerkingen over de opvolging daarvan kunnen dan ook te allen tijde aan de (direct) leidinggevenden gemeld worden. Jaarlijks zullen wij het beleid – in samenspraak met de oudercommissie – toetsen op actualiteit, nieuwe inzichten, trends en wettelijke regelgeving t.a.v. de pedagogische aspecten in de kinderopvang.

7 jaar geleden begonnen alle drie onze kinderen op de BSO Ayla Gaya. Ik vond dat best spannend, maar mijn spanning was onnodig. Wat een fijne BSO! alle drie mijn kinderen voelden zich op hun gemak en hebben veel plezier gehad op Ayla. De zorg en kennis van de verschillende groepsleiders heb ik als prettig en kundig ervaren. Op Ayla is er ruimte voor groei, wordt er aandacht besteed aan vieringen en is er tijd voor een praatje met de ouders. Ik kan niet anders zeggen Ayla Gaya is een geweldige… Read more “Review Ayla Gaya Jennifer de Jong moeder van Hadassa, Seth & Leah”

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op AylaGaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt AylaGaya een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

Pedagogisch doel

Het is onze doelstelling om op een overzichtelijke schaal, betrokken en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden, waar ouders en kinderen zich welkom en gezien voelen.

Pedagogisch beleid

Op deze pagina kunt u het pedagogisch beleid van Kindercentrum Ayla Gaya downloaden.

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

Ga voor onze beroepsbegeleidende (bbl) leerweg en combineer werken samen met leren bij kindercentrum Ayla Gaya, in Amsterdam Noord. Dit ...
Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Voor onze prachtige locatie in Amsterdam Noord zijn wij op zoek naar een ...
Pedagogisch medewerker BSO

Pedagogisch medewerker BSO

Bezorg jij kinderen graag een lach op hun gezicht en kom jij het beste tot je recht in een kleinschalige, ...