Personeelsbeleid

In het kindercentrum werkt een gemotiveerd team, zowel jonge enthousiaste, als oudere zeer ervaren medewerkers die er plezier in hebben om uw kind een fijne dag te bezorgen.

Wij werken met een vast team medewerkers, die als het nodig is ook voor elkaar invallen bij vakantie en of ziekte. Op de verschillende leefgroepen van de kinderen staan vaste medewerkers die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de zorg van de kinderen en de sfeer op de groep.

Sinds januari 2017 hebben wij een contract met Bring at Work, een jong, dynamisch bedrijf dat zich onderscheidt in de uitzendbranche vanwege de persoonlijke aanpak. We streven ernaar om zoveel mogelijk met een kleine pool van vaste invalkrachten te werken. Zo blijft er een zekere mate van continuïteit op de groepen.

Over het algemeen streven we er naar om binnen het kinderdagverblijf met de eigen invallers te blijven werken en  Bring at Work in te zetten op de bso, dit gaat om kortere diensten en zij staan altijd naast een vaste kracht.

Alle medewerkers zijn gediplomeerde SPW 3 krachten, diverse medewerkers hebben ook een SPW 4 opleiding gedaan als verrijking van hun kennis. Ook gebeurt het dat medewerkers een HBO opleiding volgen naast het werk en stageopdrachten uitvoeren op de werkplek.

Op de VVE groepen wordt structureel gebruik gemaakt van de inzet van een HBO’er als coach en een HBO’er op de groep. Dit is een gemeentelijke stimuleringsmaatregel om de effectiviteit van het programma te waarborgen en verbeteren. De VVE medewerkers van AylaGaya zijn allemaal gecertificeerd volgens de kaleidoscoop methodiek.

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd om thema’s voor het gehele team onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er wekelijks overleg om de gang van zaken op de groep te bespreken.

Inzet pedagogische coaching in het kindercentrum.

Sinds 2020 worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door pedagogisch coaches. De coaching is bedoeld om een continue kwaliteit impuls te geven aan het pedagogisch klimaat op de groepen. Daarnaast is er ruimte om medewerkers te steunen bij individuele vragen of te ondersteunen bij pedagogische vragen op de groep. Omdat de hoeveelheid inzet van de pedagogisch coaches afgestemd is op het aantal medewerkers en de hoeveelheid FTE is er ook een onderscheid in de inzet per locatie. Bij AylaGaya wordt het grootste deel van de uren ingezet op de kdv voor de leeftijd van 0-4 jaar. Globaal krijgt Ayla kdv ongeveer 150 uur , Fay BSO 70 uur, Gaya BSO 60 uur en Gaya KDV 25 uur.

Daarnaast blijft er dan nog ongeveer 100 uur over voor beleidsmatige ondersteuning wat gelijkelijk besteed wordt aan alle locaties. Dit is een ongeveer berekening omdat er altijd ruimte blijft voor individuele vragen en of extra groepsondersteuning als dit nodig is.

7 jaar geleden begonnen alle drie onze kinderen op de BSO Ayla Gaya. Ik vond dat best spannend, maar mijn spanning was onnodig. Wat een fijne BSO! alle drie mijn kinderen voelden zich op hun gemak en hebben veel plezier gehad op Ayla. De zorg en kennis van de verschillende groepsleiders heb ik als prettig en kundig ervaren. Op Ayla is er ruimte voor groei, wordt er aandacht besteed aan vieringen en is er tijd voor een praatje met de ouders. Ik kan niet anders zeggen Ayla Gaya is een geweldige… Read more “Review Ayla Gaya Jennifer de Jong moeder van Hadassa, Seth & Leah”

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op AylaGaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt AylaGaya een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

Stagebeleid

Bij Ayla Gaya valt het stagebeleid onder de verantwoording van een gediplomeerd stage coördinator, Ook de stagebegeleiding wordt verzorgd door getrainde stagebegeleidsters.

GGD Inspectierapporten

Een keer per jaar wordt ieder kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. Hieronder treft u alle inspecties aan. Klik op de link en de PDF opent zich.

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

Ga voor onze beroepsbegeleidende (bbl) leerweg en combineer werken samen met leren bij kindercentrum Ayla Gaya, in Amsterdam Noord. Dit ...
Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Voor onze prachtige locatie in Amsterdam Noord zijn wij op zoek naar een ...
Pedagogisch medewerker BSO

Pedagogisch medewerker BSO

Bezorg jij kinderen graag een lach op hun gezicht en kom jij het beste tot je recht in een kleinschalige, ...