Veiligheidsbeleid

Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere groep en iedere locatie, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, waarna op verbetermogelijkheden een plan van aanpak wordt gemaakt.

Brandveiligheid

Het kindercentrum is voorzien van een moderne brandmeldinstallatie en er wordt jaarlijks op iedere locatie een ontruimingsoefening gedaan. De installatie wordt maandelijks gecontroleerd om aan de certificeringseisen te voldoen en verzekerd te zijn van een goed functionerend systeem. Een van de Bedrijfshulpverleners is getraind als brandmeester. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gedaan met medewerkers en kinderen.

Meldcode Kindermishandeling

Intern is een aandachtsfunctionaris benoemd die medewerkers ondersteunt wanneer zij signalen zien bij een kind die doen denken aan mishandeling of misbruik. De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor het werken volgens de meldcode. Sinds april 2012 is er ook sprake van een externe vertrouwenspersoon, waar het personeel terecht kan met vermoedens van of niet gehoorde signalen!

Vanaf september 2013 zijn we overgegaan op de meldcode, opgesteld door de branche organisatie. In deze meldcode zijn stappenplannen uitgewerkt voor vermoedens van kindermishandeling en/of seksueel misbruik, seksuele intimidatie/ misbruik door medewerkers en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling. Aan de meldcode is ook een sociale kaart en een signalen lijst toegevoegd.  Jaarlijks vindt er een training over het werken met de meldcode plaats, deze wordt verzorgd door een externe trainer.

Omgaan met het 4 ogen principe en de betekenis hiervan voor AylaGaya

AylaGaya heeft al in het ontwerp en inrichting van de panden meegenomen dat de groepen visueel transparant zijn, er is veel glas naar buiten en tussen de groepen, zodat de groepen overzichtelijk en de kinderen makkelijk te volgen zijn. Groepen werken ook zij aan zij, wat betekent dat zij naast elkaar werken, meestal gescheiden door een glazen wand en of een tussenruimte, eveneens voorzien van glazen wanden, waar de kinderen slapen of een atelier ruimte hebben.
Gaande de groei van het bedrijf, maar ook in de laatste jaren waarin de bezetting vooral op het kinderdagverblijf veranderd is, zijn de groepen anders ingedeeld, maar steeds rekening houdend met de mogelijkheid dat groepen voor zover mogelijk samenwerken. Ook op de BSO groepen houden we hier rekening mee. ( meer hierover in het pedagogisch beleidsplan)

Intrinsieke Veiligheid

Buiten goed opgeleid en zelfontwikkelend personeel van onbesproken gedrag (continue VOG screening) hebben we een sterke nadruk op sociale controle, persoonlijke aanspreekbaarheid en goede onderlinge verstandhoudingen van onze medewerkers. We streven naar veiligheid, ook als de procedures falen of de realiteit ze inhaalt. De organisatie dient zelfreinigend te zijn.

7 jaar geleden begonnen alle drie onze kinderen op de BSO Ayla Gaya. Ik vond dat best spannend, maar mijn spanning was onnodig. Wat een fijne BSO! alle drie mijn kinderen voelden zich op hun gemak en hebben veel plezier gehad op Ayla. De zorg en kennis van de verschillende groepsleiders heb ik als prettig en kundig ervaren. Op Ayla is er ruimte voor groei, wordt er aandacht besteed aan vieringen en is er tijd voor een praatje met de ouders. Ik kan niet anders zeggen Ayla Gaya is een geweldige… Read more “Review Ayla Gaya Jennifer de Jong moeder van Hadassa, Seth & Leah”

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op AylaGaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt AylaGaya een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

Voedingsbeleid

AylaGaya vindt samen eten een belangrijk onderdeel van onze pedagogische visie. Daarom nemen we de tijd om samen met de kinderen te eten, worden kinderen gestimuleerd zelf te eten...

Ouderbeleid

Wil een kind zich thuis en veilig voelen bij ons kindercentrum is het van belang dat de ouders zich thuis voelen. Ouders zijn welkom en worden uitgenodigd om de dag te starten met hun kind op de groep...

Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Voor onze prachtige locatie in Amsterdam Noord zijn wij op zoek naar een ...
Pedagogisch medewerker BSO

Pedagogisch medewerker BSO

Bezorg jij kinderen graag een lach op hun gezicht en kom jij het beste tot je recht in een kleinschalige, ...