Ouderbeleid

Wil een kind zich thuis en veilig voelen bij ons kindercentrum is het van belang dat de ouders zich thuis voelen. Ouders zijn welkom en worden uitgenodigd om de dag te starten met hun kind op de groep, nog even een spelletje te doen of een boekje te lezen als zij daar tijd voor hebben. Waarna u uw kind over kunt dragen aan de pedagogisch medewerker die uw kind, waar nodig, ondersteunt bij het afscheid nemen. Ouders wordt regelmatig gevraagd naar hun bevinding en tevredenheid t.a.v. de opvang, en maandelijks worden zij geïnformeerd via de nieuwsbrief over het thema van het kinderdagverblijf.

Voor de schoolkinderen worden workshops, activiteiten, sport en vakantieprogramma’s georganiseerd.

Ouders worden hier apart over geïnformeerd via nieuwsbrieven. Eenmaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van hun kind om hun ervaringen en de ervaringen van hun kind door te spreken.

Jaarlijks wordt voor zowel het kinderdagverblijf als voor de bso een ouderavond gehouden.

Voor de VVE groepen Tristan en Pennilore worden maandelijks een ouderbijeenkomst georganiseerd, dit vindt plaats terwijl de kinderen naar hun VVE groep gaan. De ouderbijeenkomsten vinden plaats met behulp van de ouders uit de oudercommissie.

Iedere ouder wordt bij de start of tijdens de ouderavond geïnformeerd over het bestaan van de oudercommissie, en uitgenodigd om deel te nemen in de oudercomissie.

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op AylaGaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt AylaGaya een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

7 jaar geleden begonnen alle drie onze kinderen op de BSO Ayla Gaya. Ik vond dat best spannend, maar mijn spanning was onnodig. Wat een fijne BSO! alle drie mijn kinderen voelden zich op hun gemak en hebben veel plezier gehad op Ayla. De zorg en kennis van de verschillende groepsleiders heb ik als prettig en kundig ervaren. Op Ayla is er ruimte voor groei, wordt er aandacht besteed aan vieringen en is er tijd voor een praatje met de ouders. Ik kan niet anders zeggen Ayla Gaya is een geweldige… Read more “Review Ayla Gaya Jennifer de Jong moeder van Hadassa, Seth & Leah”

Oudercommissie

“We kunnen best kritisch zijn met zijn allen, daarmee dragen we bij aan professionalisering van AylaGaya”  Waarom een oudercommissie (OC)? Wat zegt de wet? Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang.

Klachtenbeleid

Natuurlijk zijn we als u een klacht heeft al veel te laat… Door intensief contact te stimuleren en u bij voorkeur actief te laten participeren in ons reilen en zeilen – dit vanuit uw persoonlijk inzicht of via de oudercommissie –

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

Ga voor onze beroepsbegeleidende (bbl) leerweg en combineer werken samen met leren bij kindercentrum Ayla Gaya, in Amsterdam Noord. Dit ...
Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Voor onze prachtige locatie in Amsterdam Noord zijn wij op zoek naar een ...
Pedagogisch medewerker BSO

Pedagogisch medewerker BSO

Bezorg jij kinderen graag een lach op hun gezicht en kom jij het beste tot je recht in een kleinschalige, ...