Kwaliteitsbeleid

Op deze pagina vindt u alle onderdelen van ons beleid. Het beleid van het kinderdagverblijf en de bso is gebaseerd op het pedagogisch kader voor kdv en bso. De pedagogisch kaders zijn geschreven door een platform van deskundigen op het gebied van kinderopvang en pedagogiek en samengesteld in samenspraak met professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang. Daarnaast passen we ons pedagogisch beleid wanneer wet en regelgeving verandert. Voorjaar 2014 hebben we het pedagogisch beleid van de bso herschreven, in samenspraak met de oudercommissie en het team van de bso.

Visie van AylaGaya

Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om in de bonte stoet van mensen een plek te bieden aan kinderen en medewerkers met en zonder beperking, waar ieder kind en iedere medewerker zich welkom voelt en wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen en ontplooien op een manier die past bij zijn of haar individuele mogelijkheden.

Pedagogisch Doel

Het is onze doelstelling om op een overzichtelijke schaal, betrokken en kwalitatief hoog waardige kinderopvang te bieden, waar ouders en kinderen zich welkom en gezien voelen. Waar het goed toeven is en kinderen een deel van hun ontwikkeling meekrijgen. Naast de thuissituatie willen wij een belangrijk tweede milieu zijn waar kinderen op een speelse wijze kennis maken met andere kinderen, betrokken en sensitieve volwassenen, en verblijven in een op spelen en groeien ingerichte omgeving.

Zo geven wij hier vorm aan

Kinderen verdienen de aandacht, de ruimte, de ondersteuning, de verzorging en de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom draait bij bso Fay (kindercentrum AylaGaya ) alles om het kind. Kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Ieder kind is uniek en waardevol. Daarom willen we als bso openstaan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar capaciteiten of mogelijkheden. Dit betekent dat ook kinderen van het speciaal onderwijs welkom zijn. Wij zien kinderen en medewerkers vooral vanuit hun mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich met elkaar en door elkaar, daarin kan ieders talent meetellen, wij denken daarom dat het voor kinderen waardevol is om met deze diversiteit in aanraking te komen, elkaar hierin te leren kennen, van elkaar te leren en leren rekening te houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden.
Vooral de mogelijkheden liggen op ieder gebied en het is ons streven om kinderen kennis te laten maken met hun eigen mogelijkheden, hobby’s te ontwikkelen en nieuwe interesses te ontdekken.
Als kindercentrum hechten wij veel waarde aan sport en beweging en mogelijkheden om veilig buiten te spelen. Wij zijn dan ook erg blij met onze ruime buitenspeelplaatsen en het gebruik van de sportzaal van de naastliggende scholen.
Hier bieden wij kinderen een gevarieerd sport programma door drie dagen in de week gebruik te maken van de sportzaal en alle kinderen kennis te laten maken met sport en spel door onze pedagogisch medewerkers, die ook geschoold zijn in sportieve vorming.

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op Ayla Gaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt Ayla Gayla een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

Gezondheidsbeleid

Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft voor de kinderopvang.

Ziektebeleid

Als uw kind ziek is zult u over het algemeen beslissen om uw kind niet naar het kindercentrum te brengen. Deze beslissing ligt ook in eerste instantie bij u. Maar het kan ook...

[ff id="1"]