Oudercommissie

“We kunnen best kritisch zijn met zijn allen, daarmee dragen we bij aan professionalisering van AylaGaya”

Waarom een oudercommissie (OC)?

Wat zegt de wet? Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang. De wet verplicht de kinderopvanondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.
Het belangrijkste doel van de OC is de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie. Het OC heeft een belangrijke taak om de directie te adviseren over de kwaliteit van de opvang van het kindercentrum. Zo heeft de oudercommissie onder andere adviesrecht over:

  • het pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid (Riv & Rig)
  • openingstijden
  • vastelling of wijziging van een klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

“we hebben lang gesproken over het vervoersprotocol, het management geeft aan deze te zullen herzien”

Invloed uitoefenen

Naast het verplicht adviesrecht, heeft de OC ook een ongevraagd adviesrecht en kan zij zaken aan de orde stellen die zij belangrijk vindt. Niet voor niets is de oudercommissie een zelfstandig functionerend orgaan, voor en door ouders. Dit vraagt om een nauwe betrokkenheid bij alle ouders. De OC stelt zich mede ten doel om ouders zowel optimaal te informeren over wat de OC doet, maar ook om ouders optimaal uit te nodigen om mee te denken.

Wie is de OC en hoe wordt er gecommuniceerd?

In de OC zitten ouders van kinderen van zowel Ayla als Gaya, en van zowel KDV als ook BSO. De OC wil dan ook een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van alle ouders van het hele kind centrum. Hieronder stelt de oudercommissie zich voor.

Berichtgeving

Zowel de agenda als de notulen van de 6 wekelijkse vergaderingen worden via e-mail verspreid en staan ook op (het actueel deel van) de website. Actuele informatie staat ook op de white borden op elke locatie. De OC leden zijn face tot face en informeel beschikbaar om even van gedachten te wisselen, zorgen te uiten, of om zaken bespreekbaar te maken.

Inhoudelijk meer weten?

Alle regelingen van de OC staan allemaal beschreven in ons huishoudelijk regelement en de medezeggen schap regelement oudercommissie KDV en medezeggen schap regelement oudercommissie BSO. Interesse? We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die mee willen helpen aan een goede opvang. Heb je interesse? Maak eens een praatje met een van onze leden of stuur ons een mail of woon een vergadering bij.

Camiel Gielkens

Mijn naam is Camiel Gielkens en ik ben de trotse vader van Aline en Lander. Voor mij is AylaGaya een plek waar ieder kind welkom is en alle ruimte en vertrouwen krijgt om te groeien. Ik ben al enkele jaren voorzitter van de oudercommissie en probeer zo mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van AylaGaya en haar medewerkers. Samen met Eva en onze kinderen wonen we alweer 6 jaar met veel plezier in Amsterdam-Noord en genieten we van alles wat onze prachtige regio te bieden heeft. Ik heb een passie voor leren en ontwikkelen en help organisaties sterker te worden.

 

Danny de Best

Ik ben Danny de Best. Ik ben 47 jaar. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Samen met mijn partner en kids zijn we ook nog steeds woonachtig in Amsterdam. Ik ben de vader van zoon Danil en dochter Darya.

Danil is 9 jaar en Darya is 7 jaar. Al enkele jaren ben ik lid van de ouderencommissie van AylaGaya. Ik vind het fijn en belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij een plek waar mijn kinderen een groot deel van de week doorbrengen. Als lid kan je jouw mening en advies geven over diverse onderwerpen als veiligheid, prijsbeleid en

communicatie en pedagogisch beleid. Voel je als ouder ook dezelfde betrokkenheid, aarzel niet en sluit je aan!

Rutger IJzermans

Mijn naam is Rutger IJzermans. Ik ben de vader van Daphne (9 jaar oud) die in de groep Walewijn zit. Zij zit al vanaf de peuterleeftijd op AylaGaya. Ik ben sinds 2022 lid van de oudercommissie, wat mij de gelegenheid geeft om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en om mee te denken aan oplossingen. Het doel is om AylaGaya leuke en veilige plek voor alle kinderen te laten blijven. Mocht je ergens mee zitten of vragen hebben voor de oudercommissie, schiet mij dan even aan wanneer ik Daphne kom ophalen of tijdens een van Ayla’s activiteiten. Alvast bedankt!

Mieke Konings

Ik ben Mieke, moeder van Yuna (4 jaar oud). Yuna zit op de BSO bij groep Joy. Sinds de zomer 2022 ben ik lid van de oudercommissie. Ik vind het leuk om mee te denken en zo’n stabiele en leuke eenpitter in de kinder- en naschoolse opvang verdient ook ouders die betrokken zijn. Heb je een idee, zorg of vraag aarzel niet om ons aan te spreken of een mail te sturen.

Veerle van de Winckel

Mijn naam is Veerle. Ik ben de moeder van Fiep (4) en Steffi (3). Fiep zit op de BSO in groep Joy en Steffi zit bij Persival aan de overkant. Ik ben in de oudercommissie gestapt omdat ik AylaGaya een mooie en betrokken organisatie vindt. Ik vind het leuk en belangrijk om die betrokkenheid terug te geven en mee te denken hoe we de opvang voor onze kinderen nog beter maken.

We zien onze 2 kinderen echt stappen maken op AylaGaya. We waarderen de
persoonlijke en warme aanpak van de begeleiders enorm; er wordt echt
gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Daarnaast biedt AylaGaya een
breed pakket aan van activiteiten die gericht zijn op sport, samenspelen
en gezond eten. We kunnen ons geen betere opvang voorstellen!

Camiel en Eva

7 jaar geleden begonnen alle drie onze kinderen op de BSO Ayla Gaya. Ik vond dat best spannend, maar mijn spanning was onnodig. Wat een fijne BSO! alle drie mijn kinderen voelden zich op hun gemak en hebben veel plezier gehad op Ayla. De zorg en kennis van de verschillende groepsleiders heb ik als prettig en kundig ervaren. Op Ayla is er ruimte voor groei, wordt er aandacht besteed aan vieringen en is er tijd voor een praatje met de ouders. Ik kan niet anders zeggen Ayla Gaya is een geweldige… Read more “Review Ayla Gaya Jennifer de Jong moeder van Hadassa, Seth & Leah”

Klachtenbeleid

Natuurlijk zijn we als u een klacht heeft al veel te laat… Door intensief contact te stimuleren en u bij voorkeur actief te laten participeren in ons reilen en zeilen – dit vanuit uw persoonlijk inzicht of via de oudercommissie –

Personeelsbeleid

In het kindercentrum werkt een gemotiveerd team, zowel jonge enthousiaste, als oudere zeer ervaren medewerkers die er plezier in hebben om uw kind een fijne dag te bezorgen.

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

BBL-opleiding pedagogisch medewerker

Ga voor onze beroepsbegeleidende (bbl) leerweg en combineer werken samen met leren bij kindercentrum Ayla Gaya, in Amsterdam Noord. Dit ...
Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Vacature pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Voor onze prachtige locatie in Amsterdam Noord zijn wij op zoek naar een ...
Pedagogisch medewerker BSO

Pedagogisch medewerker BSO

Bezorg jij kinderen graag een lach op hun gezicht en kom jij het beste tot je recht in een kleinschalige, ...